Pietersberg Actief

Welcome to beautiful Mount St PeterWelkom op de bekendste berg van Nederland

@import((rwml-menu))
Slag om Slavante
Speuren door Sint Pieters verleden
Slavante en de Sint Pietersberg hebben een rijk verleden en hebben ook nu veel te bieden. In teams ga je de strijd met elkaar aan om de Slag om Slavante te winnen. Een puzzeltocht voert je met je team naar de Koninklijke Sociëteit van Handboogschutters Sint Sebastiaan. Deze schutterij is opgericht in 1408 ter verdediging van de stad Maastricht. Bij deze schutterij zal het eindduel van de tocht plaats vinden. Tijdens dit duel krijg je professionele uitleg over het handboogschieten. Maar niet zomaar boogschieten, nee, men moet verticaal omhoog schieten om een vogel uit de 27 meter hoge paal te schieten. Uit dit duel zal uiteindelijk de winnaar van de Slag blijken!
Na het duel gaat de tocht terug naar Slavante waar eventueel geborreld, geluncht of gedineerd kan worden.

Totale programma duurt ca. 3 uur.
Prijs €23,50 p.p. incl. hapje en drankje
Minimum 10 personen

Ivm de mogelijkheid van tegenvallende weersomstandigheden bieden wij de Slag om Slavante niet aan van oktober t/m maart.


IMG_6643IMG_6642IMG_6679IMG_6637
IMG_6667
slide1
LogoSintSebastiaan1408

Battle for Slavante
Dig through the history of Saint Peter
Slavante and Mount Saint Peter have a rich past and a lot to offer. In teams you will compete with each other in order to win the battle. A treasure hunt takes you and your team to the Royal Society of Saint Sebastian Archers. This militia was formed in 1408 to defend the city of Maastricht. In this militia the end game of the tour will take place. In this game you get professional explanation about archery. But not just archery, no one should shoot up vertically to shoot a bird from the 27 meter high pole. This game will ultimately prove the winner of the battle.
After the game you head back to Slavante where there is the possibility for a wine tour, drinks, lunch or dinner.

Duration total program approx. 3 hours.
Price €23,50 p.p. snacks and drinks
Minimum 10 persons

Because of the risk for possible bad weather we don't offer the Battle for Slavante between October and March.

IMG_6643IMG_6642IMG_6679IMG_6637
IMG_6667
slide1
LogoSintSebastiaan1408